Handels- og ingeniørfirma med fokus på proces pumper
Copenhagen
Pump

Projekter

Vi laver projekter på tværs af brancher inden for Marine, Offshore, Fødevare, Farmaci, Kemi, Offentlig og Almen industri
Projekt 1
Hundested Rørvig færgen Anti Helling system
Copenhagen Pump blev i 2011 kontaktet af Naval Arcitects og bedt om at dimensionere et Anti Heeling (anti krængning)
Projekt 2
Carlsberg - Pumpning af lim til etiketter
I 2017 henvendte et Carlsberg bryggeri sig til os omkring en pumpløsning til etikette-lim. Limen er en højviskos lim.
Projekt 3
Næstved Allweiler RG pumper til afvandet slam fra båndfiltre
Copenhagen Pump blev i 2015 kontaktet I forbindelse med 1 års leveringseftersyn af et større båndfilterprojekt. De
Projekt 4
Lænsepumpe på MS Santa Rosa. Hamburg Süd (Mærsk)
Traditionel lænsepumpeopgave på M. Containerskib. MS Santa Rosa Hamburg Süd Til lænsning af vand fra lænsebrønde
Projekt 5
Aalborg cementfabrik renovering af IMO E4 og D4 pumpe til kedelbrænder
Copenhagen Pumpe blev i 2019 kontaktet for en uopsættelig renovering af en IMO D4 pumpe på Cementfabrikken i Aalborg
Projekt 6
Damhusåen Lynettefællesskabet Allweiler macerator på rådnetank
Damhusåen Biogas rådnetank Allweiler Macerator ABM Copenhagen Pump blev i 2015 kontaktet af Damhusåen ved
Projekt 7
Vestforbrændingen mobil doseringsunit
Copenhagen Pump blev i 2012 kontaktet af Vestforbrændingen for konstruktion og opbygning af mobile doseringsunits for
Projekt 8
Dong Filsø Allweiler PC pumpe med Equal Wall teknologi 48 bar
Copenhagen Pump blev i 2010 kontaktet af Dong for levering af en ATEX godkendt 48 bars Ekscentersnekkepumpe. På Dongs
Projekt 9
Grønland arktisk design Imo T4 unit Ace 038 NTBP og Lutz HDO batch control
Arktisk design Grønland lav temperatur -40 C Imo T4 Filterpumpeanlæg med dobbeltpumper til fuelolie samt flowmåling
Projekt 10
Imo smøreoliepumpe til udskiftning i Alfa Laval centrifuge
Gennem årtier har maskinbyggere af centrifuger og rederier installeret Imo pumper til forsyning af olie til deres
Projekt 11
Lynetten Købehavn- Allweiler Optifix ekscentersnekkepumpe med Alldur Stator
Stor Slampumpe med store besparelser I 2019 bestilte Lynetten en Allweiler Optifix ekscentersnekkepumpe med Alldur
Projekt 12
Jammerbugt Allweiler Optiflow AEB 1 F 553 forsyning af decantercentrifuge
I foråret 2021 Blev Copenhagen Pump kontaktet af et rensningsanlæg, vedrørende en udskiftning af ældre Allweiler
Projekt 13
Bypass pumpning med rustfri Allweiler pumpe og mikrobølgebaseret tørstofmåling i komplekse væsker med Valmet tørstofmåler
I foråret 2021 indgik Copenhagen pump et samarbejdsprojekt, omkring pumpning af bio-fluid til en tørstofmåling af en
Projekt 16
Tekn.Inst. Lutz Emissionsfri pumpning af farlig kemikalie til laboratorieskabe.
I 2019 blev Copenhagen Pump kontaktet af Teknologisk Institut for at løse en pumpeopgave omkring emissionsfri pumpning
Projekt 17
Novo tæt kavitationsfri pumpning af hedt steril vand.
Copenhagen Pump, Green Pump og etablerede Medico virksomheder, udviklet en pumpe som opfylder en lang række af
Projekt 18
Medico Pilot Plant flowmeter projekt
I 2016 blev Copenhagen pump udfordret til at tilpasse en positiv flowmeter teknologi til et af verdens mest omfattende
Projekt 19
Cook Medical lavtemperatur -50 C koncentreret svovlsyre og metanol
I 2015 blev Copenhagen Pump kontaktet af rådgivende ingeniørfirma med en meget spændende opgave til fremstilling af
Projekt 20
Løvens, lav temperatur -50 C pumpning af termisk olie
Copenhagen Pump blev kontaktet i forbindelse med en anlægsrevision af et lav-temperatur anlæg med væskepumpning ned
Projekt 21
Aarhus Havn IMO ACF 125 IVBP.
I 2018 blev Copenhagen Pump kontaktet af servicepartner om udskiftning af 1 af 3 eksisterende IMO Pumper. I forbindelse
Projekt 22
Skælskør bryggeri Pilot plant Lutz aftapnings flowmåler
Copenhagen Pump blev i 2015 kontaktet af et bryggerisektion for løsning til et pilotplant af drikkevareprodukter i 200
Projekt 23
Bae System Sprinklerpumpe til Offshore specialskib
Copenhagen Pump blev i 2016 kontaktet af et engelsk offshore rederi, som har specialiseret sig i specialskibe. Skibet
Projekt 24
Teknologisk Institut Dybde Geotermisk Varmeprojekt for Mærsk (netværksprojekt)
Copenhagen Pump blev i 2020 kontaktet af Teknologisk Institut som ledte et forskningsprojekt omkring
Projekt 25
Leopharma indregulering af pumpe.
Copenhagen Pump blev i 2018 kontaktet i forindelse med i driftssætning af et nybygget køleafsnit. Ved opstart
Projekt 26
Fincantieri Dampturbiner projektsalg og markedsføring
Copenhagen Pump ved Thorbjørn Schrøder, udførte i perioden 2012 til 2016 et omfattende markedsføringsprojekt for
Copenhagen Pump
Vores målsætning er at levere skræddersyede pumpeløsninger.
Læs mere om os
Kontortider
Vi er til at træffe i dette tidsrum.
Mandag-Torsdag
Fredag
08:00-16:00
08:00-15:00
Copenhagen Pump - 2020
Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.
copyright