Handels- og ingeniørfirma med fokus på proces pumper
Copenhagen
Pump
PRODUKTOMRÅDE BRANCHER LEVERANDØRER
Forside Projekter Konstant niveau i pumpebrønd for Naturstyrelsens Re-Wilding projekt ved Sidinge Fjord. Varisco pumpe-VFI Kostahl -Dinel ultralydstransmitter

Konstant niveau i pumpebrønd for Naturstyrelsens Re-Wilding projekt ved Sidinge Fjord. Varisco pumpe-VFI Kostahl -Dinel ultralydstransmitter

I foråret 2021 indgik Copenhagen pump et samarbejdsprojekt med Naturstyrelsen (NST) omkring ændring af en pumpebrønd med en ny tørtopstillet selvansugende pumpeteknologi.

Teknologien består af Varisco selvansugende centrifugalpumpe, en Kostahl integralmotor og en Dinel ultralydstransmitter samt kodning. 

Fordelen ved løsningen fra Copenhagen Pump er at pumpen er en let tilgængelig pumpe, hvor alt teknik er monteret i "øjenhøjde" og ikke begravet på bunden af en brønd. Service bliver således langt enklere og behageligt at imødegå.

Vandet fra de drænede områder har et meget stort indhold af okker som udfældes, dels i drænrørssystemet og dels ved centrifugalkraft i pumpen. Som resultat heraf blokerede og udfældede okker over kort tid i den tidligere pumpeløsning, ofte med havari til følge. Varisco pumpen er langt mere solid i sin konstruktion. Med erfaring fra andre applikationer, er forventningen at evt. udfældning lettere lader sig rengøre evt. ved h.t. spuling.

Pumpen drives modulerende ved hjælp af VFI´ens  PI opsætning hjulpet af en Dinel ultralydstransmitter, i vores tilfælde for applikationen "konstant niveau".

Energiforbrug og service:

Energiforbruget forventes at forblive relativt lavt, trods den (i dette tilfælde) 7,5 kw store elmotor forbruger pumpen i balance, en november dag i 2021,  ikke mere end 0,5 kw ved 20 hz. Samtidig er der en enorm kapacitet til rådighed.

Anlægsomkostninger:

Det er vores vurdering at anlægsomkostningerne er sammenlignlige med en dykket pumpeløsning under forudsætning af at man træffer den tørtopstillede pumpeløsning fra start.

Ombygning af eksisterende dykkede løsninger giver stadig rigtig god mening, idet efterfølgende lettelse af vedligehold stadig opvejer og tilbagebetaler fremtidig vedligehold.

Om re-wilding.

Store dele af Danmark er indvundet drænede områder efter hollandsk model. Områderne ligger derfor lavt og nogle endda under havets overflade, beskyttet af diger og pumper. I casen er det omdriftsarealets drænvand, som skaber værdi ved at bidrage til et nyt højereliggende vådområde i niveau med havets overflade. Der forbruges således (jf. Bernoullis ligning) ikke mere energi og udledes ikke mere Co2 end områdets oprindelige samlede energi og Co2 belastning. Vandet får bare lov at gøre gavn til øget biodiversitet, inden det naturligt når havet. Resultaterne af Naturstyrelsens re-wilding projektet har på få år vist sige meget effektivt. Både i planlægningsfasen, idriftsættelse og ved efterfølgende tilsyn af projektet, har vi ikke kunnet undgå at føle os som som en heldig gæst i naturen.

På nedenstånde you tube video forklarer Maskinmester Thorbjørn Schrøder casen og anlæggets opbygning og drift. læg specielt mærke til hvor støjssvag hele arrangementet er inden klimaskærmens montering.

Parter:

Naturstyrelsen ved Morten Elling (biolog)

Entreprenør Skak Gaarde

Copenhagen Pump ved Thorbjørn Schrøder 50174018 ths@summit.dk

Summit Electronics ved Henrik Rødtnes hr@summit.dk

Thorbjørn Schrøder
kontakt mig hvis du har nogle spørgsmål.
+ 45 50 17 40 18
ths@summit.dk
Relaterede projekter
Copenhagen Pump
Vores målsætning er at levere skræddersyede pumpeløsninger.
Læs mere om os
Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.
Kontortider
Vi er til at træffe i dette tidsrum.
Mandag-Torsdag
Fredag
08:00-16:00
08:00-15:00
Copenhagen Pump - 2022