Handels- og ingeniørfirma med fokus på proces pumper
Copenhagen
Pump
PRODUKTOMRÅDE BRANCHER LEVERANDØRER
Forside Produktområde Alle centrifugalpumper

Alle centrifugalpumper

20 Produkter

Om Typen

Centrifugalpumper er en typebetegnelse som dækker over lange række af pumpemodeller som du hos Copenhagen pump finder under Alle Centrifugalpumper eller separat under hvert fabrikat. Centrifugalpumper dækker derfor over et spektrum af pumper med forskellige egenskaber, til forskellige anvendelsesområder. Fælles for pumperne er dog at de beror på det samme pumpeprincip, nemlig centrifugalpumpeprincippet.

Hvordan virker det?

I Centrifugalpumpen suges væske ind ved impellerens også kaldet pumpehjulets center. Herefter ledes væsken via ledeskovle 90 gr på indsugningsretningen og slynges med centrifugalkraften mod pumpehjulets yderkant eller periferi. Man siger populært at i en centrifugalpumpe ændres hastighedsenergi til trykenergi. Der er altid forbindelse mellem tryk og sugeside via væsken i en centrifugalpumpe. Derfor påvirker en ændring på et vilkårligt sted, hele systemet både på tryk og sugeside. Centrifugalpumper findes grundlæggende med et pumpehjul, kaldet singlestage pumper og med flere pumpehjul placeret i forlængelse af hinanden, kaldet multistage pumper. Centrifugalpumpens pumpekurve udtrykker pumpens evne til at genererer differenstryk som en funktion af kapaciteten. Desuden viser Centrifugalpumpens pumpekurve sammenhæng mellem ydeevne og optaget effekt samt NPSH værdi.

Det er vigtigt at en centrifugalpumpe dimensioneres således at anlæggets NPSH (A) værdi altid er større end pumpens NPSH (R) værdi. Det er nemlig den balance som sikrer at centrifugalpumpen ikke kaviterer.

Hos Copenhagen Pump kan vi hjælpe dig med fejlsøgning og indregulering af pumper.

Centrifugalpumper kan både seriekobles og parallelkobles. Desuden bør Centrifugalpumper altid overvåges med differenstryksmåling og sikres mod tørløb og drift mod lukkede ventiler. Det er samtidig en rigtig god ide at frekvens/hastighedsregulere sine centrifugalpumper samt at kapacitetsovervåge sine pumper.

Formål

Centrifugalpumpens formål er at give en væske den fornødne energi til at overkomme det tryktab som væskens hastighed skaber af friktionstab langs rørvæggen, når væsken transporteres fra A til B.

Væsketyper

Næsten alle væsketyper kan pumpes med en centrifugalpumpe, dog er centrifugalpumpens ydeevne stærkt begrænset af væskens viskositet. I praksis betyder det at man normalt anvender pumper til opgaver med en viskositet op til ca 200 m.Pas. Det svarer til viskositeten på en drikkeyoghurt. Herefter anvender man andre pumpeteknologier, som samlet set kaldes for positive fortrængningspumper.

Værdiskabelse

En centrifugalpumpe skaber værdi ved at være pålidelig og som regel enkel i sin konstruktion.

Applikationer

Vi anvender centrifugalpumper til pumpning af vand og trykforøgning i husholdninger, til pumpning af spildevand, fødevare, petrokemiske produkter og meget mere. Ca 20% af verden energiforbrug bruges til pumpning.

Holdbarhed

Kvalitet og pris hænger sammen med holdbarhed. Billige centrifugal pumper er attraktive ud fra en korttidsperspektiv mens højkvalitetspumper er attraktive ud fra et bæredygtighedsgrundlag og holdbarhedsperspektiv.

Leveringstid

Simple centrifugalpumper kan normalt leveres på ca 1-2 uger, mens mere komplekse pumpekonstruktioner ofte har en leveringstid fra ca 4 uger og frem.

Adgang til reservedele

Centrifugalpumpens kompleksitet afgør som regel hvor let det er at få adgang til reservedele. Som udgangspunkt er det dog altid akseltætningen som fejler i en centrifugalpumpe. Der er et stort udbud af akseltætninger på verdensmarkedet og ofte kan man source disse akseltætninger fra forskellige tætningsleverandører.

Copenhagen Pump
Vores målsætning er at levere skræddersyede pumpeløsninger.
Læs mere om os
Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.
Kontortider
Vi er til at træffe i dette tidsrum.
Mandag-Torsdag
Fredag
08:00-16:00
08:00-15:00
Copenhagen Pump - 2022