Mission statement: If nothing moves – nothing happens!

Produkter Allweiler Macerator ABM

Kontakt Thorbjørn Schrøder

Specialist i

Tlf. + 45 50 17 40 18

Jeg er ved telefonen fra 08:00 til 16:00 (hverdage)

ths@summit.dk

Kontakt mig pr. email ved spørgsmål.

Allweiler Macerator ABM

Allweiler Macerator type ABM anvendes hovedsagelig til neddeling og homogenisering af produkter, som skal pumpes og/eller cirkuleres.

Allweilers Macerator ABM, neddeler til en fin fraktion mellem 0,8 og 6 mm. Neddelingen sker både ved skæring og knusning, det er en af grundende til, at den er så effektiv. Modellen fås i kapacitet fra 3-160 m3/h, (dog afhængig af produkt) og fås i støbejern og rustfri stål m.v.

Allweilers Macerator ABM fås i en I og S Version hhv. 90 gr. og inline 180 gr.

Rotoren har foruden neddelingseffekten også en begrænset pumpeeffekt, det anbefales dog, at neddeleren seriekobles med en excentersnekkepumpe. Maceratoren er enkel og frem for alt meget billig i drift og vedligeholdelse.

Anvendelse: Allweilers Macerator ABM anvendes i stor udstrækning på renseanlæg og biogasanlæg i forbindelse med rådnetanksdrifts og biogasproduktion. Maceratorens opgave er i den forbindelse at åbne overfladen på den cirkulerede biomasse så hastigheden på nedbrydning, omdannelse og fermentering øges.

Inden for landbrugssektoren anvendes Maceratoren til neddeling/åbning af stivelse (majs) i forbindelse med fodring. En lang række af plantefibre pumpes kun i forbindelse med neddeling.

Anvendelse

Afvandet slam

Benmel

Biogas

Biomasse

Blodvand

Fiskeaffald

Fækalie

Gylle

Halm

Indvolde

Kloakvand

Korn

Lort

Majs

Plantedele

Plantefibre

Slagteriaffald

Slam

Spildevand

Tang

Toiletafløb

Tykslam

Tyndslam

Relaterede Produkter

No items found