Mission statement: If nothing moves – nothing happens!

Produkter Doseringspumper

Doseringspumper

En doseringspumpe flytter en præcis mængde væske på en bestemt tidsperiode, med et nøjagtigt flow. Alt efter doserings opgaven findes der forskellige pumper til at løse opgaven, hvor nogle er mere velegnet end andre. Nogle pumpe leverandører specialiserer sig i at producere og udvikle doseringspumper, da disse bruges i et bredt udvalg af applikationer.
Når man skal vælge en pumpe til en pumpeopgave, er det vigtigt at en ingeniør eller designer har undersøgt at doseringspumpen er kompatibel til applikationen, og hvilken type væske der pumpes.

Fakta om doseringspumper

  • Nøjagtighed, repeterbarhed og linearitet er alfa og omega for doseringspumper
  • Alt efter pumpetype kan man opnå et afladnings tryk på op til 50.000 psig (3447bar)
  • Den rigtige pumpeløsning kan have et konstant flow fra 10 milliliter pr. time til 185.000 liter i timen
  • Vigtigheden af pumpetypen, alt efter applikationsformålet er ikke til at overse!

Doseringspumper til alle formål

Hos Copenhagen Pumpe kan vi tilbyde dig doseringspumper til alle formål.
Vi tager altid udgangspunkt i den væske som skal doseres og det anlæg som doseringspumpen påvirker med sin pumpeeffekt.
I praksis anvendes alle pumpeprincipper til doseringsopgaver. Der er dog visse pumpeprincipper som man anser for mere velegnede end andre.

Som oftest anvendes positive fortrængningspumper, da der er en ligefrem proportionalitet mellem omdrejninger, slagfrekvens og fortrængningsvolumen.
Nøjagtighed i form af gentagelsesnøjagtighed og indstillingsnøjagtighed er ligeledes vigtige parametre.

Betjeningsenkelthed er meget vigtigt, da man ofte har behov for at ændre doseringspumpens kapacitet.
Der findes to retninger når man taler om dosering, nemlig afmåling af en given væskemængde målt i total mængde eller konstant dosering over tid.
Man kalder principperne for hhv. batch kontrol og inline dosering.

 

Batch control

Hos Copenhagen Pump har vi flere løsninger på batch control. Flowmålere med integrerede mængdetællere og relæmoduler til styring af pumper eller ventiler fra virksomheden Lutz.
Vi producerer ligeledes selv skræddersyrede løsninger baserede på frekvensomformere, data-opsamler og PLC´er.
Fælles for de to systemer er at de baserer sig på indtastning af ønsket mængde, kalibrering og evt. datahåndtering.
Inline dosering:

Til inline dosering anvendes et utal af pumpeprincipper.
Stempeldoseringspumper
Membrandoseringspumper
Excentersnekkepumper
Tandhjulpumper
Lamelpumper
Slangepumper
Centrifugalpumper

Traditionelt har stempelpumpen været associeret med den rigtige doseringspumpe.

Stempel, membran og stempel membran pumpen. Deles op i to dele hhv. et pumpehoved som håndterer væsken rent hydraulisk og drivværket som er et gearmotor-system.
Doseringsteknisk afhænger tryk og flowprofilen af drivværkets og pumpehovedets kontruktion.

Nogle typer give ren kort puls mens andre giver en blød langstrakt puls. Det er vigtigt at holde sig for øje om flow og trykprofilen har betydning for slutresultatet.

Kapaciteten til inline dosering reguleres typisk på et håndhjul med en skala som er inddelt i procent 0-100 %.
De fleste gode doseringspumper har et arbejdsområde fra 10-100 % med en gentagelsesnøjagtighed på +/- 0,2 pct.
Nøjagtigheden forveksles ofte med nøjagtigheden af den totale doserede nøjagtighed som afhænger af en række andre faktorer.
Total nøjagtigheden kalibrerer man sig ofte frem til i form af tidskontrol.

Hos Copenhagen Pump
Anvender vi typisk
Lutz
Allweiler
Etatron
IMO pump
Til doseringsopgaver